Spring naar content

Onze aanpak

Werk hebben is belangrijk. Als betaald werk niet lukt, dan zijn er vaak nog andere activiteiten mogelijk. Als je jonger bent dan 27 jaar kun je vaak nog wel naar school. Solliciteren en passend werk aanvaarden is niet vrijblijvend, maar een verplichting die in de Participatiewet staat genoemd. Soms is het duidelijk is dat u niet kunt werken. Ook dan maken we met u afspraken over de mogelijkheden die u nog wel hebt.

We helpen u door het geven van trainingen. Voor het leren schrijven van een goede sollicitatietekst. Of het maken van een cv. Soms helpt het om eerst meer zelfvertrouwen te krijgen of om te weten wat uw kwaliteiten zijn. En niet altijd is uw wensberoep ook het beroep waar werk in te krijgen is.  Al deze onderwerpen kunnen gedurende uw traject aan bod komen.

We hebben jobcoaches in dienst die u kunnen begeleiden als dat nodig is. Zij onderzoeken uw kansen en mogelijkheden en gaan samen met u aan de slag om uw doel te bereiken. Onze accountmanagers hebben veel kennis van de arbeidsmarkt. Zij weten in welke beroepen u het meest kans maakt op werk. Ze hebben contact met werkgevers binnen de Hoeksche Waard en weten wat de mogelijkheden zijn om uw kansen op werk groter te maken. De accountmanager kan zorgen voor een leerwerktraject dat aansluit  bij de wens van de werkgever.

Werkintake

De werkintake is het eerste gesprek dat u heeft met uw klantmanager van team Werk. Hij of zij zal alles met u bespreken wat nodig is om een goed beeld van uw situatie te krijgen. Wat uw mogelijkheden zijn, of waar u hulp bij nodig heeft bijvoorbeeld. Die informatie nemen we mee in het re-integratietraject dat u gaat volgen. De afspraken die wij met u in dit traject maken worden vastgelegd in uw plan van aanpak. De klantmanager monitort uw traject en gaat regelmatig met u in gesprek over de voortgang.

Jongeren tot 27 jaar

Ben jij jonger  dan 27 jaar en heb je geen praktijkonderwijs of speciaal onderwijs gevolgd? Dan krijg je na het aanvragen van een uitkering eerst een zoektermijn. De zoektermijn duurt vier weken. In deze weken ga jij op zoek naar de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Je gaat actief solliciteren naar betaald werk en doet er alles aan om dat te realiseren.

Na de zoektermijn gaan wij met jou in gesprek. We kijken of jij er alles aan hebt gedaan om weer naar school te kunnen of aan werk te komen. We maken ook een aantal afspraken met jou.  Het allerbelangrijkste is dat wij gaan kijken naar de mogelijkheden die jij hebt om weer naar school te gaan. Zodat je leert voor een beroep waar je wél werk in kunt vinden. Maar het is  ook heel belangrijk dat je er alles aan doet om aan het werk te komen. Door actief te solliciteren en activiteiten te ondernemen die voor werk kunnen zorgen. Wij gaan jou daarbij helpen. Hoe wij je gaan helpen en wat de andere afspraken zijn die we met jou maken bespreken we in de werkintake. De gemaakte afspraken leggen we vast  in een plan van aanpak.