Afbeelding medewerker HWWerkt! aan het werk

Werken met een arbeidsbeperking

Heeft u een lichamelijke of psychische beperking?

Ook dan kunt u een werkplek vinden. Hierbij wordt gewerkt met speciale verklaringen:

  1. Een indicatie banenafspraak.
  2. Een advies beschut werk.

Indicatie banenafspraak

Een indicatie banenafspraak is een verklaring die u krijgt als u door een psychische en/of lichamelijke ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen. Of als u het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of de entree-opleiding in het mbo volgt of hebt gevolgd.

Advies beschut werk

Dit is een advies van het UWV waarin staat dat u alleen kunt werken op een plek waar veel begeleiding is of uitgebreide aanpassingen mogelijk zijn. Deze begeleidingen of aanpassingen zijn helaas niet mogelijk bij een bedrijf, ook niet als de gemeente deze bedrijven hierbij helpt. In dat geval helpt HWwerkt! u bij het vinden van een beschutte werkplek. Dit kan bijvoorbeeld bij HWwerkt! zelf zijn.

Hoe kan ik op zoek naar werk?

Samen gaan we in gesprek om te praten over uw kansen en mogelijkheden. We gaan kijken wat u leuk vindt, waar uw kansen en mogelijkheden liggen. Misschien is dat wel bij een werkgever in de omgeving? Of misschien blijft u werken bij het werkbedrijf van HWwerkt! We begeleiden u tijdens het gehele proces en kijken naar wat nodig is voor uw specifieke situatie.