Advies beschut werk

Wat is een advies beschut werk?

Een advies indicatie beschut werk is een advies van het UWV aan de gemeente. Hierin wordt beoordeeld:

  • Is er arbeidsvermogen?
  • Kan iemand alleen met begeleiding en aanpassingen werken op een werkplek?
  • Kan een gewone werkgever deze begeleiding en aanpassingen niet bieden?  Ook niet met hulp van de gemeente of UWV?

Als het antwoord op deze vragen ja is, dan wordt het advies indicatie beschut werk gegeven.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Er is sprake van beschut werk als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De persoon vraagt zelf een advies indicatie beschut werk aan. Of het de gemeente draagt op basis van haar eigen voorselectie mensen aan voor een advies beschut werk voor bij UWV.
  • Het UWV geeft een positief advies beschut werk af.
  • De gemeente besluit vervolgens dat de betreffende persoon uitsluitend beschut kan werken.

De gemeente zorgt ervoor dat de betreffende persoon met een dienstbetrekking op een beschutte werkplek wordt geplaatst. De persoon heeft recht op een werkplek. Behalve wanneer de gemeente al het aantal plaatsingen uit de ministeriƫle regeling voor dat jaar heeft gerealiseerd (artikel 10b Participatiewet).