Werkgevers instrumenten m.b.t. arbeidsbeperking

Werkgevers instrumenten m.b.t. arbeidsbeperking

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd (zelfstandig) het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder een handicap. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De loonkostensubsidie (LKS) op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Een onafhankelijk loonwaardebepaling bepaalt de loonwaarde en daarmee de loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon (WML) en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De LKS kan nooit meer zijn dan 70% van het WML.

De forfaitaire loonkostensubsidie (LKS) bedraagt 50% van het wettelijk minimumloon. Kiest u voor forfaitaire LKS, dan wordt in de vijfde maand van het dienstverband een objectieve loonwaarde meting gedaan en vastgelegd. Op basis hiervan ontvangt u vanaf de zevende maand de loonkostensubsidie naar loonwaarde.

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Deze regeling heeft de volgende voordelen:

 • U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen voor uw werknemer als hij ziek wordt.
 • U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet.
 • U hoeft geen hogere premie te betalen als uw werknemer in de WGA komt.

Meeneembare voorzieningen zijn hulpmiddelen die mensen met een arbeidsbeperking- voor wie gemeenten in het kader van de Participatiewet re-integratieverantwoordelijkheid dragen – in staat stellen om aan het werk te gaan of werk te behouden.

Meeneembare voorzieningen – de meest voorkomende op een rij

 • Aangepaste stoel.
 • Aangepaste autostoel(en).
 • Bureau- en werkstoelen.
 • Computervoorzieningen (evt. incl. brailleapparatuur).
 • Orthopedische schoenen wanneer deze niet worden vergoed door de ziektekostenverzekering.
 • Orthesen – dit zijn tijdelijke ondersteuningsmiddelen, bijvoorbeeld een brace.
 • Audiovisuele hulpmiddelen.
 • Hulpmiddelen voor alarmeren/signaleren.
 • Hulpmiddelen bij het lezen – bijvoorbeeld brailleleesregel software.
 • Hulpmiddelen bij het schrijven.
 • Hulpmiddelen voor telecommunicatie.
 • Handgereedschap.
 • Meetinstrument.
 • ADL hulpmiddelen (met name voor ernstige gewrichts- en neurologische aandoeningen).
 • Patiëntenlift.
 • Toiletlift.

Ga naar de website van de VNG voor meer informatie over Meeneembare voorzieningen.