Terug naar het overzicht

Nieuwkomers op weg naar werk na succesvolle afronding training

Afgelopen week hebben 15 Hoeksche Waardse nieuwkomers de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) succesvol afgerond bij HWwerkt!. Na 16 weken intensieve training zijn de kandidaten voorbereid op deelname aan de Nederlandse én lokale arbeidsmarkt. Het programma – uitgevoerd in samenwerking met Stichting Werkshop – maakt onderdeel uit van de inburgeringsplicht.

De theorie is opgebouwd rondom 8 thema’s en is zoveel mogelijk aangepast op de capaciteiten, persoonlijke wensen en ontwikkelmogelijkheden van de kandidaten. Er was aandacht voor de verschillende beroepen en sectoren in de Hoeksche Waard en de arbeidsmarktregio. Ook is gekeken naar wat elke nieuwkomer deed in het land van herkomst. En welk werk zij in Nederland mogelijk kunnen doen.

Renata van Tilborgh (adviseur inburgering bij HWwerkt!): “Het is fantastisch om het enthousiasme én de ontwikkeling van de kandidaten van dichtbij gezien. De nieuwkomers hebben niet alleen grote stappen gemaakt richting werk, maar ook in hun taalontwikkeling. Een aantal van hen heeft inmiddels al werk of een werkervaringsplek gevonden. Anderen zijn nog zoekende. Wij zijn nog op zoek naar werkgevers die deze kandidaten een kans willen geven in het basisonderwijs, de kinderopvang, als elektromonteur of als buschauffeur. Dus ben jij of ken jij een werkgever die ervoor openstaat om deze toppers een kans te geven op de arbeidsmarkt? Neem dan vooral contact met ons op via accountmanagerswerk@gemeentehw.nl of 088 – 647 38 00.”