Terug naar het overzicht

Loonkostensubsidie verdient zich dubbel en dwars terug

Investeren in mensen met een begeleidingsbehoefte loont. De inzet van loonkostensubsidie levert veel meer op dan dat het kost. Zo blijkt uit recent onderzoek van Berenschot.

Minder arbeidskrapte en meer bestaanszekerheid

Cedris, samen met Divosa opdrachtgever van het onderzoek, vraagt de Rijksoverheid dan ook om 250 miljoen extra te investeren. Daarmee kunnen 40.000 mensen met loonkostensubsidie aan het werk. En dat levert de samenleving veel op: in geld uitgedrukt 400 miljoen. Voor de persoon zelf betekent het meer bestaanszekerheid en een hoger welzijn. Voor de samenleving leidt het bovendien tot meer productiviteit, minder arbeidskrapte en lagere kosten voor bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen en zorg. Cedris ziet nog minstens 125.000 mensen onvrijwillig aan de zijlijn staan, terwijl zij graag aan de slag willen. Zij zijn het investeren waard.

Meer weten?

HWwerkt! adviseert werkgevers graag over de inzet van loonkostensubsidie en andere subsidies en regelingen die helpen bij het aannemen van gemotiveerde kandidaten. Wacht niet langer en neem contact met ons op.