Terug naar het overzicht

Gemeente en ondernemers in gesprek over social return

‘Als het lokaal kan, doen we het lokaal’, luidt de ambitie van gemeente Hoeksche Waard. Daarom worden er – in samenwerking met Ondernemersvereniging Hoeksche Waard – verschillende bijeenkomsten georganiseerd over hoe je leverancier kunt worden van de gemeente. Op dinsdag 26 september organiseerde de gemeente bij HWwerkt! een ontbijtbijeenkomst over social return: een belangrijke voorwaarde in het in- en aankoopbeleid van de gemeente bij grotere aanbestedingen vanaf 50.000 euro.

Door middel van presentaties, stellingen en gesprekken werd zowel kennis als ervaring gedeeld over hoe je extra werkgelegenheid kunt creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het bieden van werk zijn er ook andere manieren om invulling te geven aan social return; zoals het investeren in de ontwikkeling van mensen, het organiseren van maatschappelijke activiteiten of het inkopen bij sociale organisaties.

Wethouder Paul Boogaard (sociale zaken) opende de bijeenkomst: “Het is mooi om tijdens een bijeenkomst als deze te ervaren hoe je via social return enerzijds ondernemers kunt helpen met hun arbeidstekorten en anderzijds kwetsbare groepen een stap vooruit kunt helpen. Ook ondernemers met een sociaal hart die geen aanbesteding gegund hebben gekregen van de gemeente, zijn bij HWwerkt! meer dan welkom. Onze accountmanagers kijken graag samen met de bedrijven welke behoefte er is en hoe we hen kunnen voorzien van een passend aanbod.”