Terug naar het overzicht

Aanpassing van de Participatiewet

De Participatiewet is per 1 juli aangepast, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking een kans krijgen op de arbeidsmarkt. De nieuwe regels maken het aantrekkelijker om mensen met een ondersteuningsbehoefte in dienst te nemen. Zo wordt het makkelijker om direct een beroep te doen op voorzieningen van de gemeente, bijvoorbeeld voor de inzet van loonkostensubsidie of een financiële bijdrage voor een aanpassing op de werkplek.

De aanpassing is nodig, want voor veel mensen blijft het moeilijk om zelfstandig een baan te vinden. Zij hebben extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door mentale, fysieke of sociale problemen. Momenteel heeft slechts 1 op de 12 werkgevers iemand met een ondersteuningsbehoefte in dienst. Gemeenten kunnen al veel doen om werkgevers te helpen bij het creëren van geschikte werkplekken, maar de beschikbare voorzieningen kunnen nog beter worden benut.

Breed Offensief

De nieuwe regels zijn het resultaat van het Breed Offensief, een initiatief van de Rijksoverheid dat ervoor moet zorgen dat er in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers zijn. Het gaat om banen die goed aansluiten bij de capaciteiten van de werkzoekenden.

Belangrijkste veranderingen per 1 juli

Om de doelen te realiseren is de Participatiewet per 1 juli op een aantal punten aangepast. De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Werkgevers en werknemers kunnen voortaan rechtstreeks een aanvraag indienen voor ondersteuning vanuit de gemeente;
  • Loonkostensubsidie kan tot 6 maanden na aanvang van een dienstverband worden aangevraagd;
  • De standaardperiode voor een proefplaatsing is wettelijk 2 maanden, met optie tot verlenging;
  • Werkgevers kunnen een bijdrage in de kosten voor interne werkbegeleiding aanvragen. Dit is een nieuwe voorziening;
  • Kijk voor een compleet overzicht op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de aanpassingen van de Participatiewet? En wilt u weten wat HWwerkt! voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.