Werkgevers instrumenten m.b.t geen arbeidsbeperking

Lokale instrumenten

De werkervaringsplaats is een tijdelijke arbeidsplaats (met behoud van uitkering) die bedoeld is om werkervaring op te doen, hiermee de arbeidsmarktpositie te verbeteren en de kans op betaald werk te vergroten. Een werkervaringsplaats is voor maximaal 24 uur per week voor een periode van 3 maanden. 

Een proefplaatsing is bedoeld om de werkgever te laten zien dat de werkloze werknemer het werk aan kan. De werkgever heeft de intentie om de werknemer bij goed functioneren een dienstverband aan te bieden. De proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband.

U kunt contact opnemen met onze accountmanagers, het telefoonnummer en mailadres vindt u opĀ onze contactpagina.

Landelijke instrumenten

De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

  • Inwoner is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Inwoner was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij deze werkgever in dienst.
  • Inwoner is korter dan 3 maanden geleden begonnen met uw baan.
  • Inwoner had, in de maand voor hij in dienst kwam, recht op 1 van de hieronder genoemde uitkeringen.

Wilt u de doelgroepverklaring aanvragen?

Dit kan via via HWwerkt! voor de volgende groep:

  • Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

Dit kan via het UWV voor de volgende groepen:

  • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • Inkomensondersteuning Wet Wajong
  • Uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen

Ga naar de website van het UWV voor meer informatie over de Wet tegemoetkomingen loondomein.