Mijn werk stopt

Mijn werk stopt 

Ontvangt u een aanvullende uitkering en stopt uw inkomen? Neem tijdig contact met ons op.
Uw klantmanager werk kijkt samen met u naar de mogelijkheden voor ander werk en indien nodig schakelt deze met de HalloWerk coach. Uw klantmanager inkomen kijkt wat dit betekent voor uw uitkering.

Als uw (aanvullende) uitkering is gestopt en u heeft korter dan 6 maanden gewerkt dan heeft u vaak geen recht op een andere uitkering. Via de website werk.nl kunt u opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen bij gemeente Hoeksche Waard. Omdat u kortgeleden een uitkering hebt ontvangen zijn veel van uw gegevens bij ons bekend. Bij de behandeling van uw aanvraag kijken wij naar wijzigingen in uw woon- en leefsituatie, inkomen en vermogen. 

Werkt u 6 maanden of langer (u ontvangt geen uitkering meer) en wordt u weer werkloos, dan hebt u misschien recht op een andere uitkering: WW (Werkloosheidswet). Deze uitkering wordt betaald door het UWV en vraagt u aan via de website van het UWV

Deze uitkering vraagt u aan als u:

  • Minimaal 26 weken (een half jaar) in de afgelopen 36 weken hebt gewerkt; 
  • 5 of meer uren van uw werkuren per week verliest; 
  • Niet door uw eigen schuld werkloos bent.

Het UWV beoordeelt uw aanvraag. Als u zelf uw baan opzegt heeft u geen recht op deze uitkering. Vraag deze uitkering op tijd aan. Het liefst 1 week voordat u werkloos wordt.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, of is uw UWV uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u misschien opnieuw een bijstandsuitkering van de gemeente krijgen. Kijk hiervoor op de website van gemeente Hoeksche Waard.