Dienstverlening zonder uitkering

Voor jongeren tot 27 jaar

Jongeren die zonder diploma van school gaan hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Om deze jongeren te helpen zetten we Matchmakers in. Matchmakers helpen jongeren met het oriënteren op de onderwijs- en arbeidsmarkt.  Weet u niet wat de mogelijkheden zijn of welke richting u op wilt in uw (studie)loopbaan? Dan is het mogelijk om een interesse- en/of capaciteitentest te doen. De matchmaker kijkt samen met u wat kan en wat er mogelijk is op het gebied van werk, opleiding, inkomen en hulpverlening. Ook kijken we naar de mogelijkheden als regulier werk of onderwijs niet haalbaar is. Denk hierbij aan het aanbod van de Sociale Dienst in de regio en het UWV. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de website van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ.

Kun je structureel naast je opleiding geen bijbaan doen als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek? Dan heb je misschien recht op studietoeslag. Dit is een aanvulling op je studiefinanciering.  Kijk voor meer informatie over Studietoeslag op de website van gemeente Hoeksche Waard

Algemeen

NUG-GER staat voor Niet Uitkeringsgerechtigde. HWwerkt! kan ondersteuning bieden bij arbeidsinschakeling wanneer het niet lukt om aan het werk te gaan. Samen kijken wij wat hiervoor de beste aanpak is.

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij hen terecht. Kijk voor meer informatie op de website van het Leerwerkloket Rijnmond