Spring naar content

Social return

Social return

Social return is een kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Heeft u als werkgever een opdracht van de gemeente? Dan stelt de gemeente hier vaak sociale voorwaarden aan. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de website van Werkgevers Servicepunt Rijnmond of neem contact op met onze adviseur SROI via 088 – 647 11 45 of sroi@gemeentehw.nl

Het eigen maken van sociaal ondernemerschap is een kans voor u als werkgever om maatschappelijk verantwoorde ondernemerschap (MVO) concreet invulling te geven. Bijvoorbeeld om mensen die niet zo makkelijk een baan krijgen aan een passende werkplek te helpen. Of door het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze adviseur SROI. Hij is op de hoogte van  alle wet- en regelgeving en kan uw vragen beantwoorden. Ook voor advies kunt u bij onze adviseur terecht.

Adviseur Chris Angeles

Welke mogelijkheden zijn er?

De mogelijkheden zijn divers en hangen samen met het generen van een maatschappelijke meerwaarde. Onder Social return valt het creëren van extra werkgelegenheid, werkervaringsplaatsen en leerbanen of het geven van een extra impuls aan sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Denk aan een gastcollege, training of een (snuffel)stage. Ook het delen van kennis, expertise of middelen kan hieronder vallen. Voorwaarde is wel dat Social return niet mag leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen in uw bedrijf. 

Uw Social return-verplichting kunt u ook invullen door producten of diensten in te kopen bij door de gemeente erkende sociaal ondernemers of het werkbedrijf van HWwerkt! Sociaal inkopen zorgt voor duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare medewerkers.

Onze adviseur SROI of een van onze accountmanagers gaan graag met u in gesprek voor een optimale invulling. We denken graag mee en kunnen zo nodig met maatwerk voor  een goede invulling zorgen.

WIZZR

Gemeente Hoeksche Waard maakt voor de invulling en realisatie van alle Social return-afspraken gebruik van WIZZR, het contractmanagementsysteem voor Social return. WIZZR regisseert, monitort en rapporteert de resultaten. Als opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor het nakomen van alle overeengekomen Social return-verplichtingen en om deze vast te leggen in WIZZR. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u uiteraard ook dan rekenen op onze ondersteuning.