Social return

Als innovatieve ondernemer bent u bezig met nu en met de toekomst. Daarom draagt u bij aan bijvoorbeeld klimaatneutraliteit en inclusiviteit. Gemeente Hoeksche Waard stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarom stelt de gemeente sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen: Social Return on Investment (SROI).

Wat is SROI?

Bij inkoop en aanbestedingen vult u als opdrachtnemer (werkgever) een percentage van de contractsom in door social return. Hiermee helpt u als opdrachtnemer van de gemeente Hoeksche Waard mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt direct- of indirect richting werk. Zo helpen wij werkzoekenden en jongeren aan een baan- of stageplek en bevorderen we lokale en regionale werkgelegenheid.

Waarom SROI?

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen aan de samenleving. Dat betekent ook dat zoveel mogelijk inwoners naar vermogen meedoen op de arbeidsmarkt. Want mensen die werken, voelen zich vitaler en fitter. Daarom richten we ons op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt én op het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt tot kwetsbare inwoners.

SROI biedt ook kansen aan u als werkgever. U komt in aanraking met onbenut potentieel en kunt nieuw en uniek talent werven. Daarnaast biedt SROI nieuwe zakelijke kansen en een onderscheidende profilering bij aanbestedingen.

De social return voorwaarde wordt toegepast in gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten vanaf € 50.000,- euro exclusief BTW. Na gunning wordt het bedrag inzichtelijk dat besteed dient te worden aan SROI. Dit bedrag is een percentage dat vastgesteld wordt op basis van de volledige contractwaarde. Nadat de opdracht is gegund, bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de verantwoording daarover richting de gemeente. Voor de verantwoording wordt gebruik gemaakt van het WIZZR contractmanagementsysteem.

De gemeente Hoeksche Waard valt onder de arbeidsmarktregio Rijnmond en hanteert de ‘Spelregels Social Return’. Idealiter biedt u duurzaam betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar werk. Wij begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is, dus de mogelijkheid bestaat ook voor u als werkgever om indirect de afstand te verkleinen.

Denk hierbij aan:

  • Een gastcollege of training om uw kennis, expertise of middelen te delen;
  • Workshops of trainingen geven aan werkzoekenden;
  • Beschikbaar stellen van een (snuffel)stage- of leerwerkplek;
  • Sociaal inkopen. Het afnemen van bijvoorbeeld producten en/of diensten van erkende sociaal ondernemers óf het werkbedrijf van HWwerkt!
  • Investeer in scholing of ontwikkeling van bij u werkzame social-return medewerkers

De invulling van social return is daarom bijna altijd maatwerk.

De Gemeente Hoeksche Waard ondersteunt en denkt met u mee over de meest efficiënte manier waarop uw onderneming het beste invulling kan geven aan SROI. Samen verkennen we de mogelijkheden om invulling te geven aan social return op zo’n manier dat het goed past bij uw bedrijfsvoering. Daarbij mogen social return activiteiten in opdracht worden uitgevoerd, maar ook binnen uw bedrijfsvoering, of bij een onderaannemer óf toeleverancier (u blijft wel hoofdverantwoordelijke). Kortom, onze adviseurs SROI denken graag met u mee over de mogelijkheden en staan gedurende het hele proces naast u.

Janey Buijk

Is de opdracht of aanbesteding definitief aan u gegund? Gefeliciteerd!

U krijgt dan als opdrachtnemer de gelegenheid om binnen 7 kalenderdagen contact op te nemen voor uw plan van aanpak. Gezamenlijk borgen we de samenwerking en de acties voor de looptijd van het contract. Om te borgen dat de SROI-verplichting 100% wordt behaald legt u dit vast in het WIZZR contractmanagementsysteem. Dit systeem zorgt er te allen tijde voor dat we in staat zijn om de social return afspraken te managen.

Neem contact op met onze adviseurs SROI via 088-647 11 45 of mail naar sroi@gemeentehw.nl. Kijk voor meer informatie op de website van het Werkgeversservicepunt Rijnmond.