Jobcreation

Jobcreation” ofwel ”Functiecreatie” is het creëren van een nieuwe functie in een organisatie. Daarbij worden taken en werkzaamheden van verschillende functies samengevoegd tot een nieuwe functie. Éen, waar een kandidaat, die gemotiveerd is en past bij uw organisatie, volwaardig op kan presteren. Vaak is zo’n functie nog niet opgenomen in het functiehuis. Deze methodiek wordt gebruikt als er ruimte is binnen bepaalde functies om er deeltaken af te halen, maar waarbij de daarvoor gebruikte functies wel volwaardig moeten blijven. Jobcreation kan plaatsvinden op zowel horizontaal-, als verticaal niveau binnen het functiehuis.