Indicatie banenafspraak

Een indicatie banenafspraak wordt afgegeven als iemand niet zelfstandig kan werken bij een gewone werkgever. Het lukt hem of haar niet om zelfstandig het wettelijk minimum(jeugd)loon per uur te kunnen verdienen. Dit komt door ziekte of handicap. Het UWV kan dit vaststellen. Dit kan ook vastgesteld worden via de praktijkroute.

Verder moet iemand voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ziekte of handicap duurt waarschijnlijk nog minimaal 6 maanden.
  • De persoon is niet opgenomen in het doelgroepregister.
  • De persoon volgt of volgde voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of een entree-opleiding in het mbo.