Pagina opties

Groter

Werkzoekende

Mensen die werken, voelen zich vitaler en fitter. We vinden werk belangrijk en zet daar vol op in. Voor iedereen: jong of oud, met weinig of veel werkervaring of met een arbeidsbeperking. Of u nu een uitkering heeft of niet, we ondersteunen u graag bij het vinden van werk. HW werkt! is een onderdeel van de gemeente Hoeksche Waard. Neem contact op met de gemeente voor ondersteuning bij werk zoeken van HW werkt!

Tips bij werk zoeken

Een baan vinden is soms best een uitdaging. Hoe pakt u dit aan? Op www.werk.nl/solliciteren vindt u tips over solliciteren, opleidingen, contracten en salaris. Doe ook de tests om te ontdekken waar u goed in bent en de online trainingen om uzelf te ontwikkelen. Bekijk ook het overzicht met kansberoepen, om te ontdekken bij welke beroepen de kans op werk gemiddeld is of hoger is.

Ondersteuning als u geen uitkering van de gemeente ontvangt

Ook als u geen uitkering ontvangt, kunt u persoonlijke ondersteuning ontvangen bij het zoeken naar werk. Bel met de gemeente via 14 0186 | 088 - 647 36 47 om een vrijblijvende afspraak te maken met een klantmanager van HW werkt!

Ondersteuning als u een uitkering van de gemeente ontvangt

Een klantmanager van HW werkt! biedt u persoonlijke begeleiding bij het zoeken van een baan. We verwachten van u een actieve houding. Afspraken die wij met u maken komt u na en u zorgt ervoor dat u telefonisch of per e-mail goed bereikbaar bent. Uw klantmanager bespreekt regelmatig de voortgang met u en ondersteunt u bij het vinden van vacatures.

Uw eigen inzet bij het vinden van werk is bepalend. U moet dagelijks naar werk zoeken. Ook naar werk dat niet bij uw opleidingsniveau of interesses past. U moet uw sollicitaties kunnen aantonen bij uw klantmanager Werk. Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u (nog) recht op studiefinanciering? Dan bent u verplicht om een opleiding te volgen. Kunt u geen opleiding volgen? Dan ondersteunen wij u bij het vinden van werk.

Werkervaring opdoen

U kunt uw kansen op de arbeidsmarkt het beste vergroten door actief aan de slag te zijn. Bij het werkleerbedrijf van HW werkt! kan dat. U doet hier werkervaring en werknemersvaardigheden op met behoud van uw uitkering. Soms kunt u ook aan de slag in een werkervaringsplek bij een werkgever. We houden rekening met wat u wel en niet kunt. Het vinden van werk staat altijd voorop.

Meedoen in de samenleving

Kunt u nu (nog) niet werken en ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan zoeken we met u naar een manier om mee te doen in de samenleving. Het liefst in de Hoeksche Waard. Maatschappelijk participeren noemen we dat. We kijken naar uw mogelijkheden en hoe u nog stappen kunt maken richting betaald werk.

Neem contact op via gemeente Hoeksche Waard